אנטנות טלווזיה

אנטנות טלווזיה מפגע בטיחותי

בעקבות המעבר לשידורים דיגיטלים האנטנות המוצבות על גגי בניינים מיותרות ואינם בשימוש.

גורמי סיכון

1.האנטנה חשופה למכת ברד שיכולה לגרום לנזקים עצומים.

2.משנה לשנה התרנים צוברים קורוזיה ונחלשים, מה שהופך אותם  למפגע בטיחותי

3.נפילת עמוד אנטנה על דוודים ,נפילה מגג הבניין יכול לגרום לפגיעה בנפש וברכוש

4.התורן שהוא המקום הגבוה בבניין מביא אתו להקות של ציפורים

5.התרנים מכערים את הסיבה ומיותרים.